Commatel-Uher, s.r.o.

Pokládka živičných směsí

Pokládka litých asfaltů

Spodní stavby komunikací

Drobné silniční stavby

Dlaždičské práce

Pokládka zámkové dlažby

Kontakt
+420 602658135 info@commatel.cz
COMMATEL-Uher, s.r.o.
Staňkova 922/44
149 00 Praha 4
IČ 27092348 DIČ CZ27092348
Nabídky:
priprava@commatel.cz

Pracoviště Černý Vůl:
Kralupská 393
Statenice - Černý Vůl
25262 Horoměřice